Kommerciel strategi & eksekvering

Facilitering af strategiudvikling og projektledelse af eksekveringen.

ed hjælp af nogle af de mest anderkendte og velafprøvede(?) frameworks, analysemodeller, sørger jeg for at både ledergruppen og organisationen bliver bragt i spil, og hjælper jer med at sikre at der bliver truffet velovervejede og realistiske strategiske valg, samt at de bliver forankret i ... implementerings- og og kompetenceudviklingssplaner eksekvering gennem konkretisering af handlingsplaninger, projektledelse, udarbejdelse af værdibudskaber, samt optimering af de kommercielle forretningsprocesser

Tak for din henvendelse. Jeg ringer til dig.